O FIRMIE

Zarys historyczny

Firma Inwestopoz
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością22 stycznia 1988 roku

w Państwowym Biurze Notarialnym w Poznaniu powstaje "INWESTOPOZ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jednostka gospodarki uspołecznionej.

Spółkę tworzą

Wojewódzki związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Poznaniu, Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Swarzędzu. Określono przedmiot działalności, który obejmuje całokształt usług i czynności wynikających z procesów inwestycyjnych. Kapitał Spółki wynosi ówczesne 10 mln złotych. Pierwszą siedzibą Spółki staje się wieżowiec Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych przy ul. Gronowej 22 w Poznaniu. Prezesem Zarządu zostaje prawnik mgr Zbigniew Michalak, a przewodniczącym Rady Nadzorczej dr Wiesław Ślebioda, wieloletni dyrektor INWESTPROJEKTU – największego w tym okresie biura projektowego w Poznaniu. Udział w Spółce dwóch pozostałych Spółdzielni jest nieprzypadkowy. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych stanowią najprężniejsze Spółdzielnie Mieszkaniowe w Poznaniu i jego okolicach budujące rocznie setki mieszkań oraz liczne inwestycje towarzyszące, w tym szkoły, przedszkola, uzbrojenie infrastrukturalne. 22 listopada 1989 zapada pierwsza decyzja o zwiększeniu kapitału zakładowego do 13 mln złotych. Udziały ze zwiększonego kapitału zakładowego obejmuje Spółdzielnia Projektowania i Usług Inwestycyjnych "INWESTPROJEKT" w Poznaniu. Transformacja ustrojowa w Polsce w roku 1989 zmienia strukturę własnościową Spółki. Współwłaścicielem „INWESTOPOZU” po likwidacji Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Poznaniu staje się Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka".

Przełomem dla Spółki

jest 20 grudzień 1990 roku kiedy zmianie ulega nazwa Spółki na "INWESTOPOZ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Bezpowrotnie ginie określenie Spółki jako jednostki gospodarki uspołecznionej. W tym dniu podejmuje się decyzję dotyczącą zwiększenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 17 mln złotych. Dodatkowe udziały przejmują osoby fizyczne, głównie pracownicy Spółki mający swój rodowód z likwidowanego biura projektów "INWESTPROJEKT". Wydarzenia jakie miały miejsce pomiędzy 20, a 28 grudnia 1990 roku miały istotne znaczenie dla dalszego funkcjonowania Spółki, która w tym momencie kończy działalności w formie jednostki gospodarki uspołecznionej, a staje się nowym podmiotem prywatnym. Musi jeszcze minąć kilka lat zanim kapitał Spółki w całości zostanie przejęty przez osoby fizyczne. Po likwidacji Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Poznaniu, ze Spółki kolejno wychodzą Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka", Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Swarzędzu, a później w kwietniu 1995 roku Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

W latach 1995 – 2009

współwłaścicielami Spółki jest 10 osób. Następuje w tym czasie stopniowa koncentracja kapitału. Rozszerza się również przedmiot działalności Spółki. W 2005 roku Spółka zmienia siedzibę i przeprowadza się do Swarzędza, gdzie urzęduje w budynku administracyjno-biurowym byłych Swarzędzkich Fabryka Mebli. Przełomowym staje się 21 rok istnienia Spółki kiedy to następuje zdecydowana koncentracja właścicielska Spółki. Udziałowcami Spółki stają się trzy osoby fizyczne. Od tego czasu siedzibą Spółki staje się obiekt na osiedlu Raczyńskiego w Swarzędzu.

Siedziby Spółki
Budynek byłego Wojewódzkiego Związku Spółdzielni

Budynek byłego Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego oraz "INWESTPROJEKTU" Poznań, ul. Gronowa 22 ( 22.01.1988 – 31.03.2004 )

Budynek administracyjno-biurowy byłych Swarzędzkich Fabryk Mebli

Budynek administracyjno-biurowy byłych Swarzędzkich Fabryk Mebli Swarzędz,
ul. Dworcowa 7 ( 01.04.2004 -30.04.2010 )

Budynek biurowy Swarzędz, os. Raczyńskiego

Budynek biurowy Swarzędz, os. Raczyńskiego 2/22 ( 01.05.2010r. – nadal )

Władze Spółki

Kadra zarządzająca

Spółka Inwestopoz

Rada Nadzorcza

Spółka Inwestopoz

Władze Spółki w latach 1988 - 2009

Kadra zarządzająca

Spółka Inwestopoz

Rada Nadzorcza

Spółka Inwestopoz